Общи условия за ползване на сайта

Общи положения

Това е официалният сайт на Екс Арт Консулт ООД – Застрахователен брокер  https://www.xartconsult.com 

Сайтът и неговото съдържание се публикуват за ваше удобство и предназначението на информацията е да ви улесни при намирането на информация за застраховки, от които се интересувате, както и за Екс Арт Консулт в качеството му на застрахователен брокер.

При използване на този сайт, моля да имате предвид тези Общи условия за ползване.

Структура на сайта

Сайтът е разделен на две основни части:

 • Правна информация 
 • Информаця за основните видове застраховки, разделени в три групи – лични застраховки, малък бизнес и корпоративно застраховане
Услуги

Услугите, които предлагаме като застрахователен посредник са следните:

 1. Ако ви е необходимо да сключите застраховка, или се интересувате от повече видове застраховки, или имате проект, който трябва да бъде застрахован, вие може да ни възложите да направим проучване на застрахователния пазар, и да ви предоставим предложенията на застрахователите. В този случай ние ще очакваме вашите изисквания и информацията, която застрахователите изискват за изготвяне на оферта, заедно със съгласието ви за обработване на лични данни.
 2. Ако вие приемете офертата на някой от запитаните застрахователи, и потвърдите желанието си да се сключи договора за застраховка, тогава вие ще станете наш клиент и ние ще предприемем необходимите действия за издаване на необходимите документи и ще започнем обслужването на вашия договор.
 3. Ако по ваш застрахователен договор настъпи застрахователно събитие, тогава ние ще предприемем необходимите действия за ликвидирането на щетата с представителите на застрахователя, като от ваша страна ще очакваме предоставянето на необходимата информация съгласно изискванията на застрахователя.
 4. В случай, че имате каквито и да е въпроси, ние ще ви предоставим нашето становище, и ще ви съдействаме за тяхното разрешаване в рамките на нашите възможности и правомощия.
Възнаграждение

Нашето възнаграждение се получава от застрахователите като част от премиите, които плащате по вашите полици / застрахователни договори.

Такава е практиката в застрахователното посредничество, и за размера на комисионните по различните видове застраховки може да се осведомите от официалната статистика на Комисията за финансов надзор в раздел Статистика за застрахователния пазар

Не ни дължите възнаграждение

 • за използването на този сайт,
 • за проучване на пазара по ваши запитвания, ако няма сключен застрахователен договор в резултат на направеното проучване
 • за отговорите на поставени от вас въпроси, независимо от естеството на въпроса.

Ако имате конкретни въпроси, молим да се свържете с нас.

Съдържание на сайта

Информацията публикувана на този сайт, е съобразена с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай, че забележите несъответствия, неточности, недостоверни данни или незаконосъобразност на информацията, молим да ни уведомите веднага, щом бъде удобно.

Предназначението на публикуваната информация е да предостави информация за дейността на Екс Арт Консулт в качеството му на лицензиран застрахователен брокер, и да подпомогне потребителите на застрахователни услуги да намерят необходимата им информация за нас и за услугите които предлагаме.

Ако сме публикували информация от правно естество, моля да имате предвид, че тя няма характер на правна консултация, а е предоставена само с информативна цел. Настъпили вреди вследствие на предприети правни или фактически действия само въз основа на информацията, разположена в този сайт, са изцяло за сметка на предприелите действията лица.

Ние запазваме правото си да редактираме и добавяме страници, да прекратяваме достъпа до всяка от тях по всяко време и предприемаме всички разумни и навременни мерки за да осигурим сигурна и качествена информация за вас.

Отговорност за чуждо съдържание

Екс Арт Консулт не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които могат да сочат електронни препратки от тази интернет страница, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица.

Предоставяне на финансови услуги от разстояние

Екс Арт Консулт е български застрахователен брокер, лицензиран от Комисията за финансов надзор и дейността ни се състои в разпространението на застрахователни продукти, което включва, съгласно чл. 286 ал. 2 на Кодекса за застраховането – Част трета – Разпространение на застрахователни и презастрахователни продукти:

 1. дейностите по предоставянето на съвети,
 2. предлагането или извършването на друга подготвителна работа за сключване на застрахователни договори,
 3. дейностите по оказване на съдействие за сключване на застрахователни договори, или
 4. дейностите по оказване на съдействие при упражняване на правата и изпълнение на задълженията по застрахователни договори, в частност при предявяването на застрахователни претенции,

Ние, Екс Арт Консулт, не предлагаме на наши страници онлайн сравнение на цени и условия от застрахователи.

Към дейността ни са приложими разпоредбите на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, където:
1. Потребителят на застрахователни услуги сте вие, а доставчикът е избрания от вас застраховател.
2. Ролята ни на застрахователен посредник е определена от вас, за възложената от вас работа по ваши застрахователни договори.
3. Работата се осъществява изключително чрез средства за комуникация от разстояние,
4. Документацията по всеки ваш случай се съставя и съхранява съгласно изискванията на застрахователя сключил застрахователния договор и издал застрахователната полица и приложенията към нея.
5. Цялата преддоговорна информация се предоставя в електронен вид, от разстояние, а документите, които се печатат и представляват застрахователния договор / полицата, се определят от застрахователя.

За по-подробна информация моля да прочетете информацията предоставена на страницата Правна рамка включително със секцията За потребители на застрахователни услуги.

Авторски права

Софтуерът, осигуряващ функционирането на тази интернет страница, нейният дизайн, включително цялата разположена в сайта информация, доколкото не съставляват обществена информация, са обект на авторско право.

Никаква част от обектите на закрила не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на Екс Арт Консулт.

Разрешава се огласяването на документи и информация, ако е цитиран източникът.

Лични данни

Личните данни, които се събират чрез нашия уеб сайт са анонимни, събират се автоматично от софтуера, който осигурява работата страниците и не се обработват от Екс Арт Консулт – за повече подробности вижте Политика за бисквитките
Личните данни, които ни изпращате във връзка с осъществяваната от нас дейност по застрахователно посредничество се събират и обработват при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

За повече подробности, моля да се запознаете с Уведомлението за поверителност
Ако желаете, може да посетите всяка от страниците на нашия сайт без да въвеждате каквито и да е данни, а ако желаете да използвате която и да е от услугите, които предлагаме, тогава ще се свържете с нас, а личните данни, които ще ни предоставите, съгласно нашите изисквания, базирани на изискванията на застрахователите и на националното законодателство, ще бъдат използвани за да ви предложим услугата, от която се интересувате, в случай, че потвърдите приемането на предложението ни – да ви предоставим същата услуга, съгласно писмено одобрените от ваша страна условия.

За повече информация моля да се запознаете с Уведомлението за поверителност и с Политиката за бисквитките.

Съгласие с правилата и условията за ползване на сайта

Ако сте посетили и посещавате интернет страниците на Екс Арт Консулт, ние приемаме, че сте се съгласили и сте съгласни с нашите правила и условия за ползване на сайта.

Ако не сте съгласни с тях и не ги приемате, молим да не посещавате нашия сайт, и да не използвате услугите, които предлагаме.

Предназначението на този сайт и на тези правила и политики е – да гарантираме вашите права и вашата защита, и да ви помогнем да направите вашия информиран избор, който отговаря по най-добрия възможен начин на вашите цели и интереси.

съдържание

Екс Арт Консулт