Екс Арт Консулт

Застрахователен брокер

Когато сте в благополучие, помислете какво трябва да се предприеме по време на беда,
защото голямата беда обикновено започва от най-незначителната

– Лао Цзъ –

КОРПОРАТИВНО ЗАСТРАХОВАНЕ

Оперативна дейност

Подкрепете вашата визия, осигурете оперативната си дейност, защитете активите, контролирайте основните си рискове, погрижете се персонала

Проекти

Защитете проектите си във всяка фаза от тяхното изпълнение, осигурете за всеки етап ресурсите и графика за изпълнение

Малък бизнес

Намерете баланса между рисковете за имуществото, отговорностите, прекъсването на дейността и персонала.

Кои са основните ви активи? Кое е най-важното?

Лични застраховки

Бъдете информирани какво може да направите за защитата на жилището си, автомобила, здравето и живота на близките си.

Има ли застраховки, които са ви необходими?

Знаете ли как да ги използвате?